Nieuws archief 2017

10-11-2017

Info-avond over N279 in Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond

Info-avond over N279 in Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond

Besloten is om de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers te maken, behalve in Veghel en bij Ommel. Bovendien blijft het grotendeels een twee keer eenbaansweg. Bij Helmond komt een omleiding om de wijk Dierdonk. Dit voorkeursalternatief wordt komend jaar verder uitgewerkt. In 2020 wordt gestart met de uitvoering. 

 

Tijdens drie inloopavonden in de Peelregio informeert de provincie belangstellenden over het proces. Daar zijn ook deskundigen van de gemeente en Waterschap Aa en Maas aanwezig om vragen te beantwoorden. De provincie hoopt tevens mensen over te halen mee te denken in de zogenaamde ontwerpateliers. Die worden van eind november tot medio januari gehouden, te beginnen op dinsdag 21 november. 

 

De eerste inloopbijeenkomst, in Laarbeek, vindt plaats op maandag 13 november in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Inwoners van Helmond, Deurne en Asten kunnen dinsdag 14 november terecht in De Traverse aan de Steenweg 19 in Helmond. Op woensdag 15 november is een bijeenkomst in het gemeentehuis van Gemert-Bakel, aan het Ridderplein 1 in Gemert. Alle info-avonden beginnen om 19.00 en eindigen om 21.00 uur.

08-05-2017

Her-controles HollandRUITER

In opdracht van de Gemeente Gemert-Bakel zal de firma HollandRUITER ook dit jaar controles en her- controles uitvoeren in het kader van de Toeristenbelasting. Deze maand, mei 2017, hebben wij het voornemen om op uw park De Kanthoeve, 31 bungalows te bezoeken voor een zgn. her- controle.

 

Langs deze weg vraag ik u en uw medebestuursleden ons in de gelegenheid te stellen deze her- controles te doen uitvoeren. Op dinsdag 9 mei a.s. rond 10:00 uur willen wij met de her- controles in aanvang nemen.

 

Zoals dit het geval was tijdens onze controles in 2016, zullen wij ook nu bij aankomst en vertrek van onze 2 controleurs de parkbeheerder telefonisch informeren. Avondcontroles sluiten wij op voorhand niet uit maar zullen, indien aan de orde, nooit na 20:00 uur worden uitgevoerd. Dit om de avondrust zoveel al mogelijk te respecteren.