Bestuur & Parkbeheer

Het beheer van VVE de Kanthoeve bestaat uit het bestuur van de Vereniging van Eigenaren, de parkbeheerder en een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en worden direct aangestuurd door een bestuurslid.

 

Het zittend bestuur van de vereniging is opgebouwd uit vijf personen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester. Verder is het bestuur aangevuld met twee algemene bestuursleden.

 

Samenstelling van het huidige bestuur:

 

Wendy van der Zalm - Voorzitter

voorzitter@vvedekanthoeve.n

Marianne van Lierop - Penningmeester

penningmeester@vvedekanthoeve.nl

Henk van der Roest - Algemeen bestuurslid (parkbeheer)

beheerder@vvedekanthoeve.nl

Fietje van de westerlo- algemeen

 algemeen@vvedekanthoeve.nl

Ad van der Veer- Secretaris

avdveer.algemeen@vvedekanthoeve.nl

 

 

 

 

 

Parkbeheer

Beheerder Frans van Woerkom sinds 2013 in dienst van Vereniging van Eigenaren De Kanthoeve.  Hij is altijd bereid om u met raad en daad bij te staan.

 

Vrijwilligers

VvE de Kanthoeve kent gelukkig ook leden en bewoners die zich op allerlei manieren vrijwillig willen inzetten voor de vereniging. Mede door hun hulp kan het bestuur slagvaardiger en "cost-efficient" handelen. Denk hierbij onder andere aan vrijwilligers voor het opvangen van storingsdiensten, de werkgroep groot onderhoud en de kascontrolecommissie. Hun inzet voor onze vereniging wordt zeer op prijs gesteld.

 

Online nieuws

Voor het laatste nieuws over het reilen en zeilen op ons park verwijzen we u naar de "Nieuws" sectie van deze website. Bewoners op het park kunnen berichtgevingen ook lezen in de publicatieborden op het park welke zich bevinden bij de brievenbussenunits en bij het bestuursgebouw.