Welkom

In een prachtig stukje Brabant, namelijk het dorpje Bakel, ligt midden in de natuur een recreatiepark. Een plek om te genieten van de goede dingen van het leven. De directe omgeving bestaat uit akkerland en weiden, afgewisseld met bos- en heidegebied.

 

Recreatiepark De Kanthoeve bestaat sinds 1994 uit een park met 350 kavels (woningen) die toehoren aan de individuele eigenaren. De belangen van deze eigenaren worden behartigd door de Vereniging Recreatiepark De Kanthoeve.

 

Op deze site zult u informatie aantreffen over hoe het park beheerd wordt en hoe de leden van de vereniging geïnformeerd worden. Mocht u na het bezoeken van onze site echter nog vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op met het bestuur. Onze contactgegevens staan op deze website vermeld.

 

Bakel - Het oudste dorp van Noord-Brabant

Bakel is een plaats in de gemeente Gemert-Bakel in de provincie Noord-Brabant. Bakel was in het Ancien Régime een heerlijkheid in het hertogdom Brabant, behorend tot het Kwartier van Peelland onder de Meierij van 's-Hertogenbosch.

 

Bij de instelling van de gemeenten na de Franse tijd werd de gemeente Bakel en Milheeze opgericht, die tot aan de samenvoeging met Gemert in 1997 bleef bestaan. Op 1 januari 2014 bedroeg het inwoneraantal van Bakel 5665. In 2014 viert Bakel feest vanwege het 1300 jarig bestaan, Bakel is daarmee het oudste dorp van Noord-Brabant.

 

Omgeving
Bakel is omringd door een sikkelduin dat tegenwoordig met bos beplant is. Dit duin ontstond tegen het einde van het Weichselien, maar is door overexploïtatie opnieuw in verstuiving geraakt. Het hoogste punt ervan, de Zandse Berg, stak 14 meter boven het omringende maaiveld uit. Deze berg is echter in 1953 vernietigd omdat men het zand gebruikt heeft voor de aanleg van de weg van Bakel naar Deurne. Ten westen en ten zuiden van Bakel bevinden zich een aantal complexen van bolle akkers. Deze zijn ontstaan doordat ze honderden jaren lang bemest werden met een mengsel van schapenmest en plaggen uit de potstal. Ten zuidoosten van Bakel ligt ook een natuurgebiedje waardoorheen het Willem Vloetpad loopt.

 

Verder naar het westen liggen de natuurgebieden Grotelsche Bos, de Biezen en Bakelsche Beemden. In het noorden ligt het dal van de Esperloop en Snelle Loop, terwijl het gebied van Bakel naar het zuiden toe wordt begrensd door de Bakelse Aa en de Kaweise Loop. Dwars door het dorp loopt de Peelrandbreuk, een geologische storing die, althans voor ingewijden, te herkennen is in de buurt van het Geneneind. In het uiterste oosten van de plaats, voorbij de zorginstellingen, ligt de Algemene Begraafplaats te midden van bossen. Verder naar het oosten, bij de Peelrandbreuk, is een aanzienlijk reliëf, hier liggen stippels, evenals in het enkele kilometers noordelijker gelegen landgoed De Stippelberg.

 

Fiets-en wandelroutes

Vanuit het centrum van Bakel is een viertal wandelingen rond Bakel uitgezet die afzonderlijk of aaneengekoppeld gelopen kunnen worden en een goed beeld geven van de afwisselende omgeving van Bakel.

 

Vanuit het centrum van Bakel starten tevens vele fietsroutes naar onder andere Helmond, Milheeze, Deurne, De Mortel en Gemert.

 

Musea

Museum 'De Tolbrug' is een particuliere verzameling in de buurtschap Neerstraat, bij de brug over de Esperloop. Hier bevond zich van de 12e eeuw tot 1794 een tol. De verzameling betreft werktuigen en gereedschappen die van de 10e tot de 20e eeuw in Brabant en de Peel werden gebruikt. Niet alleen landbouwwerktuigen maar ook benodigdheden voor ambachten zoals timmerman en smid zijn hier te vinden, alsmede huishoudelijke gebruiksvoorwerpen zoals wasbenodigdheden.