Nieuws archief 2014

15-12-2014

Wijziging in afval ophalen tijdens feestdagen

Op vrijdag 26 december 2014 wordt, in verband met 2e kerstdag, géén huisvuil en groenafval opgehaald. Dit zal op maandag 29 december 2014 gedaan worden. Zet alstublieft uw afval pas aan straat vanaf zondag 28 december 22.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking!

 

15-12-2014

Openingstijden bestuursgebouw tijdens feestdagen

Openingstijden bestuursgebouw tijdens feestdagen

Van maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari 2015 is het bestuursgebouw gesloten. Gedurende deze periode, met uitzondering van de feestdagen, is op werkdagen van 08.30-09.30 uur en 11.30-12.00 uur parkbeheer op het bestuursgebouw aanwezig voor kentekenmutaties, het in ontvangst nemen van huurdersinformatie en de verkoop van vuilniszakken.

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015 !

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

05-11-2014

Nieuwe bestuurssamenstelling

Door het aftreden van Jan Deetman en Rennie Groen kwamen er onlangs 2 bestuursfuncties vrij. Op vrijdag 17 oktober jl. vonden er bestuursverkiezingen plaats tijdens onze  ledenvergadering en wij kunnen u mededelen dat Marianne van Lierop en Wendy van der Zalm het zittende bestuur per direct zijn komen versterken. Wij wensen de dames veel succes en plezier toe.

 

Wij danken Jan en Rennie hartelijk voor al hetgeen zij voor de vereniging hebben betekend en wensen hen veel geluk voor de toekomst.

15-10-2014

Verhoging parkbijdrage per 01-01-2015

Wij willen u er graag aan herinneren dat de maandelijkse parkbijdrage per  01 januari 2015 € 74,00 bedraagt in verband met de verhoging van de jaarlijkse prijsindexering.

 

LET OP: wanneer u geen automatische incasso heeft afgegeven, zorg er dan voor dat de betalingen van de parkbijdrage voortaan € 74,00 euro bedragen en pas dit aan in telebankieren wanneer u de opdracht op die wijze doorlopend laat uitvoeren. Dit voorkomt onnodige extra administratieve handelingen en kosten die voor u in rekening gebracht zullen worden.

 

Tijdens openstellingstijden op het bestuursgebouw kunt u een machtigingskaart invullen zodat deze betalingen voortaan automatisch correct verlopen.

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Het bestuur van VVE De Kanthoeve

16-09-2014

Groencontainer

Op zaterdag 25 oktober aanstaande kunt u wederom uw groenafval op de werf inleveren.

De werf is geopend van 09.00 tót 12.00 uur, daarna sluit de poort.

16-09-2014

Algemene Leden Vergadering VVE

Algemene Leden Vergadering VVE

Noteert u de datum van vrijdag 17 oktober 2014 alvast in uw agenda. Gedurende de avond zal in horecacentrum De Bosparel de algemene leden vergadering van VvE De Kanthoeve worden georganiseerd. De zaal opent om 19.30 uur en de vergadering start om 20.00 uur. Te zijner tijd ontvangt u alle stukken voor deze vergadering.

17-08-2014

Oproep bestuurskandidaten

Door het terugtreden van bestuursleden komen er 2 functies vacant. Zowel Rennie Groen als Jan Deetman hebben te kennen gegeven hun bestuursfunctie neer te willen leggen. Op een later moment zullen wij op een passende manier afscheid van hen nemen. In de tussentijd willen we hen beiden uit naam van de overige bestuursleden hartelijk danken voor al hetgeen zij voor de vereniging betekend hebben.


Kandidaat bestuursleden worden opgeroepen zich schriftelijk te melden bij het zittende bestuur. Dit kan door middel van een briefje met motivatie in brievenbus 24-400 of per e-mail aan secretaris@vvedekanthoeve.nl.


De uiterlijke aanmelddatum is vrijdag 29 augustus aanstaande!


Zo spoedig mogelijk na 29 augustus aanstaande ontvangt u een overzicht van de aangemelde bestuurskandidaten. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering, waarvan de datum tijdig aan u gecommuniceerd zal worden, krijgen de bestuurskandidaten de mogelijkheid zichzelf te presenteren en hun bestuursprogramma toe te lichten. U krijgt vervolgens de mogelijkheid uw stem uit te brengen op de kandidaten die uw voorkeur hebben.

17-08-2014

Nieuws over permanente bewoning recreatiewoningen

Permanente bewoning van recreatiewoningen is een onderwerp dat landelijk veel aandacht krijgt. De discussie rondom permanente bewoning op Recreatiepark De Kanthoeve speelt nog altijd volop. Daarom voegden we een sectie aan onze website toe die volledig in het teken staat van beleid en ontwikkelingen rondom permanente bewoning van recreatiewoningen. In dit nieuwe onderdeel van onze website beschreven we onze visie op permanente bewoning op Recreatiepark De Kanthoeve. Daarnaast delen we artikelen uit de landelijke en regionale medio die laten zien dat steeds meer Nederlandse gemeentes overgaan tot het uitgebreid gedogen of legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen.

20-06-2014

Opname meterstanden 2013-2014

Op 30 juni en 1 juli aanstaande worden de meterstanden weer opgenomen voor de jaarafrekening van de nutsvoorzieningen.
Langs deze weg willen wij u verzoeken eventuele groenvoorzieningen die de toegang tot uw meterkast belemmeren terug te snoeien zodat uw meterkast en waterput goed bereikbaar zijn. Wanneer dit niet het geval is zal de meterstand niet opgenomen worden maar op een later moment wanneer de meters door u vrij gemaakt zijn van aanwezige ongemakken. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

22-05-2014

Zwangere Poezen en Kittens gezien?

Net als vorig jaar willen we de kattengroei op ons park tegen gaan. Hiervoor vragen wij u om hulp. Weet u waar kittens zich op het park bevinden? Laat het ons dan weten via penningmeester@vvedekanthoeve.nl of bel tijdens de kantoor openstellingstijden op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur. Wij danken u voor de medewerking !

22-05-2014

Zomervakantie start in de speeltuin !

Kom op zaterdag 12 juli van 12.00-16.00 uur naar onze speeltuin en dan luiden we de zomervakantie in met leuke activiteiten voor de kinderen met gezellige muziek.

 

Inclusief:
- popcornkraam & frisdrank
- een ballonnenartiest
- grime en tattoo
- en een groot springkussen

 

Maar de ouderen zijn uiteraard ook van harte welkom !
Tot 12 juli !!


Met vriendelijke groet,
Bestuur VVE De Kanthoeve

22-05-2014

Jaarvergadering VvE en Financieel Jaarverslag 2013

Noteert u de datum van vrijdag 13 juni alvast in uw agenda. Gedurende de avond zal in horecacentrum De Bosparel de jaarvergadering van VvE De Kanthoeve worden georganiseerd. De zaal opent om 19.30 uur en de vergadering start om 20.00 uur. 

 

Aangezien de behandeling van het financieel jaarverslag 2013 op de agenda staat organiseren we ook dit jaar een inloopavond in het bestuursgebouw waar u al uw vragen over het financieel jaarverslag kunt stellen. We zullen dit document tijdens de vergadering uitsluitend als hamerstuk behandelen. Maakt u bij vragen dus gebruik van de inloopavond zodat we dit onderwerp tijdens de jaarvergadering slechts kort hoeven te behandelen. Tijdens de inloopavond op woensdag 04 juni 2014 19.00-20.30 uur zal Johan Janssen van Administratiekantoor Kuijten aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden